ОБОДРЯ̀

ОБОДРЯ̀. Вж. ободрявам.

Списък на думите по буква