ОБОДРЯ̀ВАЩО

ОБОДРЯ̀ВАЩО. Нареч. от ободряващ; ободрително. Облаците слизаха все по-ниско. Закапаха първите капки, хладината подействува ободряващо на Томов, той се опита да улови с устни влагата, която се стичаше по лицето му. Ст. Поптонев, НСС, 236.

Списък на думите по буква