ОБОЖА̀ВАМ

ОБОЖА̀ВАМ, ‑аш, несв., прех. 1. Книж. Изпитвам дълбока почит, възхищение или силно чувство на обич към някого, прекланям се пред някого или нещо заради изключителните му качества и достойнства; боготворя. Учеше се сам, за да стане на утрото и учи своите ученици. А те го обожаваха.. и бяха готови в огъня да стъпят заради него... Зл. Чолакова, БК, 38. Туй бе през годините, когато за нея в света нямаше по-съвършена жена. Но не само тогава я обожаваше тя! М. Кремен, РЯ, 352. Тия хора били: хайдутите, хъшовете и гладниците.. Той [Ботйов] бил във възхищение от тях, легнали му на сърцето, а хайдутите, тия епически пилета от Стара планина, просто обожавал. З. Стоянов, ХБ, 14. // Силно обичам нещо, изпитвам голямо възхищение от нещо. — Не ви ли се харесва чаят? — Харесва ми се, но е горещ... — Аз пък го обожавам горещ... Др. Асенов, ТКНП, 106. Господин Т... и жена му, доста богати хора, обожават театъра. Те биха искали да тичат незабавно на всяка нова пиеса и жадно да я погълнат. К, 1928, бр. 121, 2. — Не ние.., а животът е подготвил голямото узряване на вашите деца,.. — Вие го провокирахте със своята дързост и непокорство, които и те, както всички млади, обожават. Б. Балабанов, Избр. п II, 70.

2. Остар. Почитам някого или нещо като божество; боготворя, обожествявам. Тя обичаше Иисуса с тревожна и мъчителна любов. Имаше свои начини да го обожава и съчиняваше молитви, които пазеше само за себе си. Ст. Загорчинов, ЛСС, 30. От дявола най-малко се бои тоя, който обожава и дявола в своя бог, силата в своята воля. П. П. Славейков, Събр. съч. IV, 69. В една голяма част на Азия человеците, повече от преди две хиляди години, били потънали в такъв мрак на невежество, щото вярвали, че слънцето е бог и го обожавали. Пч, 1871, кн. VI, 85. Тези хора обожаваха всичко; и земя, и вода, и въздух, вред беше за тях населено с божества. С. Бобчев, ПОС (превод), 114. обожавам се страд. и възвр. Още преди да ся приеме за бог в брахманското богословие, Анекар ся е обожавал в Индия. ИЗ 1874-1881, 70. Тези списания ся пръскаха като стрели от единия край на Франца до другия и техните автори ся обожаваха. Лет., 1872, 183. Ти си с голямо влияние, и чтото кажеш, то ся обожава от секиго. АНГ I, 709.

Списък на думите по буква