ОБОЖЕСТВЯ̀ВАНЕ

ОБОЖЕСТВЯ̀ВАНЕ, ‑ия, ср. Отгл. същ. от обожествявам и от обожествявам се. Различни животни са били смятани за свещени и от други древни народи, но никъде тяхното обожествяване не е било така силно, както в Европа. К, 1970, кн. 6, 37. Религиозните представи на траките се свеждали до обожествяване на природните сили, които те си представяли в човешки образи. Ист. Х и ХI кл, 8. Тя се опитваше понякога да глези и Рафаил.. Но Рафаил не се поддаваше на никакви ласки и на никакво обожествяване. А. Гуляшки, ДМС, 159.

Списък на думите по буква