ОБОЗНАЧА̀ВАНЕ

ОБОЗНАЧА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Книж. Отгл. същ. от обозначавам и от обозначавам се. Някой някога бе забелязал, че във всички езици съществуват думи за обозначаване на страданието. Б. Райнов, ТП, 67. Приключи трайното обозначаване границите на парка с черно и бяло. Е, 1981, бр. 1085, 1.

Списък на думите по буква