ОБОЗРЀНИЕ

ОБОЗРЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Преглед. За някои явления или за някои произшествия, които са важни и които изискват обширно обозрение, г. Бобриков говори твърде малко. Знан., 1875, бр. 7, 110. Ние би могле да укажеме още на стотини други доволно опасни съвети, които са дават от Др. Богорова на българската публика, но нашата рецензия би била вече не просто библиографическо обозрение, а медицинско изследвание, а подобен труд не е по нашите сили. Знан., 1875, бр. 22-23, 360.

— От рус. обозрение.

Списък на думите по буква