ОБОЗРЍМОСТ

ОБОЗРЍМОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от обозрим. Тези дребни бележки, свързани с тънкостите на библиографската техника, не са, разбира се, от естество да умаловажат извънредно голя‑

мата полезност на библиографията, при постигнатата твърде добра обозримост на застъпвания материал. Пр, 1952, кн. 6, 105.

Списък на думите по буква