ОБОЛЀЯ

ОБОЛЀЯ. Вж. оболявам.

Списък на думите по буква