ОБО̀Р

ОБО̀Р м. 1. Постройка, помещение, предназначено за подслон на едър, обикн. рогат

добитък. Аз предлагам още утре да съберем едрия добитък — крави, волове, коне... Нали затуй издигнахме и обор в стопанския двор... Кр. Григоров, Н, 142. Отвън и около манастира са натрупани всевъзможни стопански постройки: фурна, обори, воденица. Ив. Вазов, Съч. ХV, 23. Влезе в обора, отвърза кравата, напои я и я върза в детелиновата ливада да пасе. Д. Ангелов, ЖС, 675.

2. Диал. Ограда, стобор, плет (Н. Геров, РБЯ III).

Авгиеви обори. Книж. Нещо много замърсено или оставено в пълно безредие (от старогръцкия мит за оборите на цар Авгий, непочиствани в продължение на 30 години, които Херкулес очистил за един ден). Таквоз трудно беше оставеното от тях положение и с него не можеха да се разправят няколко правителства подред, с изключение на днешното, на което народняците не искат да простят за тежкия му "грях", че успя да очисти боклуците на авгиевите обори. Бълг., 1902, бр. 532, 1.

Списък на думите по буква