ОБОРО̀Т

ОБОРО̀Т м. 1. Техн. Пълно завъртане на машинно колело, валяк и др. Електромоторите са дълготрайни, бързо и лесно се пускат в движение (..), лесно се променя броят на оборотите и посоката на въртене. Физ. VIII кл, 1965, 106. Те чуваха само глухото бръмчене на мотора, който бе оставен на бавни обороти. Ст. Поптонев, ВН, 1962, бр. 3280, 4.

2. Спец. Обръщение, движение на парични средства и стоки в магазин, търговско предприятие и под. Наредих стоката в кутии, сложих им етикети с цени и търговията се завъртя.. Аз само наблюдавах от време на време как върви оборотът, има ли нужда да се набави нещо. Др. Асенов, СВ, 93. Ето, в главата ти се въртят проекти за разни търговски сделки, парични обороти, правиш тънки сметки — хубаво! Сериозни мисли на сериозен човек. А. Гуляшки, ЗР, 99. Преизпълняваме плана по оборота на магазините и премията е сигурна! П. Стъпов, ЧОТ, 30. — Не се притеснявай, госпожа!.. Това е животът! Социално нещо! Един купува, друг продава.. Оборот! До вчера вие купувахте — сега продавате.. Оборот! О. Василев, Л, 42. // Сумата, получена от продажбите през даден период от време. — Случвало се е на ден да правя оборот до сто хиляди! — запалваше се все повече Турлакът. А. Гуляшки, СВ, 98. [В кафетериите] няма келнери, клиентът сам си услужва.. Цялото това заведение, чийто стопанин прави с хиляди долари оборот, се обслужва само от десетина души персонал. Г. Белев, КВА, 174-175.

3. Разш. Книж. В съчет. с прил. езиков, речеви. Употреба, обръщение. Думи, влезли в езиковия оборот на народа само с революцията, звучат от неговите уста така просто и естествено, сякаш цял живот е оперирал с тях. Н. Лилиев, Съч. III, 332.

4. Остар. Обрат. Работата, относително за стипендията прия друг оборот и аз подир много хлопоти не можех да я получа. АНГ I, 605. След последните безнадеждни известия, се срещат в много вестници страхувания за бъдащето, предвид неизвестността за оборота, който наследникът на Александра III-й ще даде на руската външна политика. С, 1894, бр. 1499, 1.

На (с) пълни обороти, работя. Книж. Най-усилено, с най-голяма бързина. Полузащитниците работеха с пълни обороти, но в мятане напред-назад, което прахосваше много сили без особена полза. НС, 1958, бр. 123, 3. На празни обороти, работя. Книж. Без резултат, без ефект. Обаче така стана с мене, че когато съм уморен, най-трудно заспивам и колкото съм по-уморен, толкова по-бодро работи главата ми, само че на празни обороти. Б. Райнов, НН, 311.

— От рус. оборот.

Списък на думите по буква