ОБОРУ̀ДВАНЕ

ОБОРУ̀ДВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Нежел. 1. Само ед. Снабдяване, обзавеждане на предприятие, учреждение, офис и под. с машини, уреди, инвентар и под. Специалното оборудване на кухненските блокове ще съкрати производствения процес в тях и ще се отрази благоприятно на вкусовите качества на храната. Отеч., 1977, кн. 10, 28.

2. Уредите, машините, мебелите, инвентара с които е обзаведено едно предприятие, учреждение, офис и под.Необходими са капиталовложения за модернизирането и обновяването на морално остарялото и износено оборудване. Отеч., 1977, кн. 10, 16.

Списък на думите по буква