ОБОСНОВА̀ВАМ

ОБОСНОВА̀ВАМ, ‑аш, несв.; обоснова̀, ‑ѐш, мин. св. ‑а̀х, св., прех. Книж. Привеждам доказателства, изтъквам основания, аргументи в подкрепа на теза, мнение, позиция и под., които защищавам; аргументирам, мотивирам. Изминалият път ни даде възможност да изясним и уточним някои въпроси във връзка с живота на Апостола и още по-пълно да разкрием и обосновем неговата дейност. Ив. Унджиев, ВЛ, 7. Всеки манастир се е стремял да обоснове своите права и претенции преди всичко върху миналото и историята. Б. Пенев, НБВ, 46-47. Защо сега не взе да посочи едностранчивостта на идеите му? И по-пълно и системно да обоснове своите собствени възгледи? Т. Влайков, Съч. III, 42. обосновавам се, обоснова се страд. Размерът на отделните участъци земя за държавни, обществени и други нужди, разположението и границите им се проектират и обосновават от държавните учреждения и организации. М. Мичев и др., З, 36.

ОБОСНОВА̀ВАМ СЕ несв.; обоснова̀ се св., непрех. Книж. Привеждам доказателства, изтъквам основания, аргументи в подкрепа на мнението, становището си; аргументирам се, мотивирам се. Ей така, приказваме, приказваме, без да си противоречим и без да се обосноваваме, без да оборваме противното само защото не е наше. Сб??СЕП, 154. Щом чух "убийството", веднага схванах, че и той — като всички — смята Яворова за убиец на жена си. За мен беше много любопитно как Радев ще се обоснове. М. Кремен, РЯ, 298.

Списък на думите по буква