ОБОСНОВА̀НИЕ

ОБОСНОВА̀НИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Обосновка. Дълго време Нитче се мъчил с обоснованието на тия идеи, и домогвал се е дори да я подпре с доказателства естественонаучни. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 21. Това, което в Нещастна фамилия,.. и в Иванко е дадено косвено, като поука,.., в статиите на Друмев добива ясно, логично обоснование философски задълбочено изясняване. Г. Константинов, ПР, 53.

Списък на думите по буква