ОБОСОБЀНО

ОБОСОБЀНО. Книж. Нареч. от обособен.

Списък на думите по буква