ОБОСОБЯ̀ВАНЕ

ОБОСОБЯ̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Книж. Отгл. същ. от обособявам и от обособявам се. Романтичният анализ на миналото очертава трите големи идеи на Паисия, които образуват и ядрото на българската възрожденска идеология — национално пробуждане, духовно възземане и държавно обособяване. Отеч., 1980, кн. 5, 19. Отделянето на скотовъдството от земеделието.. и обособяването на патриархалното семейство като производствена единица дали възможност за появата на имуществени различия. Ист. Х и ХI кл, 7.

Списък на думите по буква