ОБРАБОТВА̀ЕМ

ОБРАБОТВА̀ЕМ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Който може да се обработва. В околията ще се изградят над 60 малки язовира.., ще се увеличат обработваемите площи и др. ВН, 1958, бр. 2236, 1. Обработваеми земи.

Списък на думите по буква