ОБРАБО̀ТВАМ

ОБРАБО̀ТВАМ, ‑аш, несв.; обрабо̀тя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. 1. Ора, наторявам, засявам и пр. земя, за да получа от нея храни и други продукти. За разлика от робите крепостните селяни притежавали малки отрязъци земя, която могли да обработват само след като са обработили големите площи феодална земя. МПр VIII кл, 8. Имотът е поделен и всеки брат знае кои са неговите ниви, ливади, лозя. Всички братя обаче общо обработват целия имот. Ив. Хаджийски, БДНН I, 76. Същата пролет под ръководството на опитен градинар [Ралеви] обработиха доста голяма зеленчукова градина. О. Василев, Т, 18. Когато е мокра [пясъчната почва], тя са не лови за земледелческите оръдия.. следователно нея можеме да обработваме и рано през пролетта, и късно през есента, и в сяко време. Знан., 1875, бр. 10, 153.

2. Преработвам сурови материали, така че да ги направя годни за употреба. Габровските кожухари обработвали кожи от дребен дибитък и дивеч със запазване на космите, подплатявали кожуси, кюркове, джебета, шиели кожени кушки (калпаци). Ив. Коларов, Е, 33. — Миналата година — пояснява мандраджията Шано — обработихме 160 000 кг. краве мляко в масло и извара. И. Волен, МДС, 241. Габровката обработвала кожа за тъкане на здрави и топли постелки (козяци) още преди осемнадесети век. Ив. Коларов, Е, 30. Още древните са умеле повече или по-малко съвършено да обработват разтопеното злато. Знан., 1875, бр. 15, 238.

3. Прен. Преработвам нещо за някаква цел, нужда. [Българските композитори] хармонизират и обработват народни песни за пиано и цигулка, за симфоничен и духов оркестър. Пеене VII кл, 1982, 87. Живият интерес, който проявяваше Славейков към народното творчество, заличава в склонността му да заема и обработва мотиви от народните песни. М. Николов, БР, 1931, кн. 6, 182. След като обработил огромен статистически материал, съветският демограф М. Бедни стигнал до извода, че биологичният предел на човешкия живот не е 150-200 години.., а около 120 години. ПЗ, 1981, кн. 10, 10. През 1886 г. големият холандски физикохимик Вант Хоф обработва получените от Пфефер резултати и установява, че осмотичното налягане, аналогично на налягането на газовете, зависи само от концентрацията на разтвора и от температурата. Хим. ХI кл, 1965, 54.

4. Прен. Работя върху нещо (обикн. писмен текст), за да го усъвършенствувам или за да му дам окончателен, завършен вид. Повестите си "Гераците" и "Земя" обработвах дълго. Преписвах ги по няколко пъти, понеже не мога да търпя в ръкописите си зачерквания. Сб??СЕП, 226. Ако успее да ги обработи, добре, ако не — тези сурови записки ще говорят сами за себе си. Сл. Боянов, СК, 211. — Лош почерк, а? — Много нечетлив. Трябва да го обработи. Г. Белев, ПЕМ, 102. Като забележи смущението ми, тя задържа веселостта си и каза: — То се знае, ний в сегашно време всички пеем, за да си обработваме гласа. ССГ (превод), 71.

5. Прен. Разг. Въздействувам върху някого в желана от мен посока, подготвям, настройвам някого така, че да действува в моя пол‑

за. Ето, тук например Габеров ще обработи и ще инструктира трийсетина-четиридесет кооператори — противници на текезесето. Г. Караславов, Избр. съч. Х, 160. Снежа: — Драгиев обработва хората. Радев: — Как така ги обработва? Снежа: — Вика ги един по един — кого на кафе, кого на вечеря, кого на разходка. Г. Джагаров, ТМЗ, 186. Хитлеровите агенти се бяха запретнали отдавна да го обработят.., да го превърнат на свое сляпо оръдие. А. Каралийчев, НЧ, 127. обработвам се, обработя се страд. Земята на този чифликчия се обработваше на изполица от народа в града и околните села. К. Митев, ПБ, 145. Берем тютюна.. Колкото листата са по-близо до върха, толкова е по-хубав и по-скъп тютюнът. Но той се обработва още цяла година след беритбата. Какъв труд е само! В. Бончева, АП, 25. Понякога Иванов му връщаше някой редактиран вече ръкопис по разсилния.. с кратка резолюция:.. "Прекалено сухо, да се обработи". Ем. Манов, ДСР, 287. Когато е необходимо информацията да се обработва с изключително големи скорости.. се използуват електронноизчислителни машини (ЕИМ). Осн. соц. пр, IХ кл, 94-95.

Списък на думите по буква