ОБРАБО̀ТВАНЕ

ОБРАБО̀ТВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от обработвам и от обработвам се. До преди освобождението на отечеството ни от турците и 10-на години по-късно, обработването на земята у нас се извършваше по един най-примитивен начин. Хр. Даалиев, ТИА, 5. Обработването на кожи от едър добитък е било също познато и доста разпростанено, у нас. Ст. Младенов и др., ОТК, 5. Каравелов има за какво да послужи за модел на всички ония, които пишат на български.. Той е съдействувал до най-висока степен за обработване на езика, в който е оставил незаличими дири. К. Величков, ПССъч. VIII, 63.

Списък на думите по буква