ОБРАБО̀ТКА

ОБРАБО̀ТКА ж. Обработване. Изобретяването на ралото ускорило и подобрило обработката на земята. Ист. V кл, 1980, 24. Във връзка с кожарския занаят се развива и кожухарството, чието проиводство било насочено към обработката на кожи за подплата. Ив. Унджиев, ВЛ, 21. Тютюнът трябваше да се сади, прекопава,.. Хиляди селяни изгаряха под слънчевия пек върху червените песъчливи хълмове при отглеждането му, хиляди работници се задушаваха в складовете при обработката му... Д. Димов, Т, 108. Само ще припомня, че и най-великите драматурзи при обработката на историческия материал не се придържат винаги към историчаската точност буквално. ЛФ, 1956, бр.3, 3.

Списък на думите по буква