ОБРАБО̀ТУВАМ

ОБРАБО̀ТУВАМ, ‑аш, несв. (остар.); обрабо̀тя, ‑иш, мин. св. ‑их, св., прех. Обработвам. Гдето посейвал человек жито, бил принужден там да стои докле го ожъне. После било нужно пак да обработуват и наново да засяват полетата. Г. Йошев, КВИ (превод), 3. Заселените народи се грижат не само да добиват работи от природата, да ги обработуват и да търгуват, нъ още и за онова, което е необходимо за образованието на ума. К. Смирнов, З, 69. Видиш ли какво чудесно действие има человеческото общество. Една от най-полезните системи на това обществено живеяние человеческо е тая, сиреч они ся изучават лесно да говорят, а чрез това изнамерват язик и го обработуват после. А. Хилендарец, ВВИ (превод), 154-155. обработувам се, обработя се страд.

Списък на думите по буква