ОБРАБО̀ТУВАНЕ

ОБРАБО̀ТУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Отгл. същ. от обработувам и от обработувам се.

Списък на думите по буква