ОБРА̀ДУВАМ

ОБРА̀ДУВАМ, ‑аш, св., прех. Остар. Обрадвам. Ако би се впуснали чрез похвалението в безмерна радост, то треба тогива сос обличението да ги посрамяваме, и после треба пак със похвалението да ги обрадуваме. Й. Стоянович, ДСС (превод), 32-33. Варшава 11 юлий. В последния дни били са много помилования, кои са всякаго обрадували. БДн, 1857, бр. 5, 18.

ОБРА̀ДУВАМ СЕ св., непрех. Остар. Зарадвам се силно; обрадвам се. Оная нощ аз получих около двайсет писма из различни крайове,.., и обрадувах се вело, като захванах да чета тия утешителни и умилителни писма. Л. Каравелов и Хр. Ботев, ЗК, 46.

Списък на думите по буква