ОБРАЗО̀ВАМ

ОБРАЗО̀ВАМ, ‑аш, несв., прех. Давам образование някому, системно обучавам някого. Реално училище в Ески-Заара, София и другаде ни трябва да образоваме момчета, от които най-добрите после свършването на курса да се пращат в европейски политехнични училища и академии за земледелието. Н. Бончев, Съч. I, 78. // Издигам културното равнище; цивилизовам. Аз съм искал да принеса полза на своето отечество и да помогна на Книжевното дружество в Браила да просвети и да образова по-скоро българския народ. Хр. Ботев, Съч. 1929, 87. Научни и систематически книги, плод на денонощни трудове и преговаряния, образоват народите. Ч, 1871, кн. 12, 357. образовам се страд. Трябва хората да се превъзпитават, да се образоват и преродят душевно. Затова всеки, който е прозрял тоя смисъл на нещата, длъжен е да се залови за съзиждане на новото. Ив. Карановски, Разк. I, 104.

ОБРАЗО̀ВАМ СЕ несв., непрех. Придобивам знания чрез системни занимания, подготовка. През периода на следването си младият музикант ревностно и всестранно се образовал. Ст. Грудев, ББ, 20.

Списък на думите по буква