ОБРАЗОВА̀ТЕЛЕН

ОБРАЗОВА̀ТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който е свързан с образованието. — Трябва да гледаме трезво — каза той. — Затова и аз досега все отлагах образователната реформа. Ст. Дичев, ЗС I, 469. Обаче образователното дело достига своя разцвет едва когато в града [Карлово] за учител се установява Райно Попович. Ив. Унджиев, ВЛ, 25.

Образователен ценз. Спец. Степен на завършено образование, като необходимо условие за заемане на определен служебен пост, длъжност. През май 1925 г. по липса на образователен ценз Йовков бе понижен от секретар на драгоман и това чувствително го засегна, не толкова финансово.., а морално. Сб??СЕП, 388. В тоя дух на "разумен консерватизъм" комисията правеше ред важни предложения: да се въведе имущественият и образователен ценз за изборите на народни представители. С. Радев, ССБ I, 74. Образователна система.Съществуващата в дадена страна структура на учебно-възпитателни учреждения, с които държавата осъществява своята политика в областта на възпитанието и образованието. От знанията на жената, от нейните организаторски способности до голяма степен зависи развитието на такива важни отрасли като здравеопазването, услугите, образователната система, почивното дело. РД, 1981, бр. 67, 1.

Списък на думите по буква