ОБРАЗУ̀ВАМ

ОБРАЗУ̀ВАМ, ‑аш, несв., прех. 1. Съставлявам, представлявам нещо от само себе си. Нощта образуваше черна стена около скитника. Ив. Вазов, Съч. ХХIV, 24. Като

стигнете в живописното село Власи, пред вас се изпречват не по-малко величествени скали, прорязани в дъното от същата буйна Ерма и образуват чудесния пролом Ждрело. Ал. Константинов, Съч. I, 104. Някъде огромните блокове образуваха един вид пещери, през които минуваше водата. Ив. Вазов, Съч. ХV, 71. Всички пушеха и кълбата от дим, които изпущаха, образуваха над главите на присъствующите истински облак. К. величков, ПССъч. I, 28. След време децата видяха, че граховите коренчета.. достигнаха почти до дъното на стъклената чаша, а зелените листа израстнаха и образуваха едно стебло. ИЗ 1874-1881, 1882, 67.

2. Давам начало на нещо, създавам, произвеждам нещо. Най-важното свойство на киселините е способността им да образуват соли. Хим. VII кл, 1950, 77. Ако обаче загреем смес от водород и йодни пари, взети в еквивалентни количества в затворена тръба, ще установим, че при по-висока температура двата елемента почват да се съединяват, като образуват йодоводород. Хим. VII кл, 1950, 39. Зелето образува множество едри листа. Бтн. V и VI кл. (превод), 98. От плесенясалите и почернели стени течеше вода, и влагата.. беше образувала отвратителна лепкава смес. К. Величков, ПССъч. I, 32.

3. Основавам, учредявам нещо. Учените пишат книги за народа, образуват дружества, ходят сред народа, а богатите не дават своето. Д. Талев, ПК, 207. За секретарки [на фирми] могат да бъдат избирани хубавички и приятни във всяко отношение жени, но и те са все пак само жени и следователно нямат амбиции да образуват самостоятелни фирми, след като изучат тайните на професията. П. Спасов, ХлХ, 9. Говорих и с хората, и с кооператорите. Така и така, казвам, образувахме и ние кооперация. Ст. Даскалов, БМ, 23. — Тази сутрин в 10 часа г-н Бриян съобщи на председателя на републиката [Франция], че приема да образува новия кабинет. БД, 1909, бр. 1, 3.

4. Представлявам част от нещо, влизам в състава на нещо; съставлявам. Рекоха преди няколко години, че ще направят кооперация и я направиха. Колко разкарвания — кои са хората, дето я образуват, честни ли са, благонадеждни ли са.., мотаха преписката с месеци, докато най-после им разрешиха. Ст. Даскалов, БМ, 29. Навред разсипани зидове, разграднини, пепел, купища от рухнали стени.. Това беше всичко, което оставаше от няколко махали, които образуваха най-добрата част на градеца. Ив. Вазов, Съч. ХХV, 5.

5. Юрид. В съчет със същ. дело, процес и под. Предизвиквам, възбуждам това, което означава съществителното. Ако Сами е проговорил, те [полицаите] нямаше да го убият, а щяха да продължат да го разпитват, да образуват дело, да го използуват при съдебното дирене. Д. Ангелов, ЖС, 287. Следователят бе готов да образува веднага следствено дело.., но едно непредвидено и неприятно обстоятелство го принуди да се замисли не нашега. И. Петров, ПР, 87. Те [солунските атентатори] решават да умрат и за да не дадат възможност на турските власти да образуват процес. Е. Каранфилов, СА (П. Шатев, МПР), 10. образувам се страд. Вече от години наред там е положено началото на много инициативи.. Образува се с жар и кооперация. Елин Пелин, Съч. IV, 140-141. — Ти, като прокурор, не можеш ли да прекратиш преписката?.. — Там е въпросът, че Саваков няма да изпрати преписката на мене, а на прокурора при военно-полевия съд. — И после? — После ще се образува дело. Д. Ангелов, ЖС, 144.

ОБРАЗУ̀ВАМ СЕ несв.; непрех. Започвам да съществувам, създавам се, появявам се. Тая пясъчна ивица правеше малък завой на дясно, така че, докато от едната ѝ страна океанът се простираше като безбройна степ, от другата страна се образуваше обширен залив. Ал. Бабек, МЕ, 83.

Списък на думите по буква