ОБРАЗЦО̀ВОСТ

ОБРАЗЦО̀ВОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Рядко. Отвл. същ. от образцов. Младата и енергична учителка Кокошинска предложи следното: училището, в което се учи и моята дъщеря Николинка, да се включи в съревнование за званието "Образцово училище".. Но мислите, че с това се свърши ли?.. Още същата седмица образцовостта на школото ни бе застрашена.. и ние, съзнателните родители, трябваше да се включим още по-дейно в съревнованието. Тонич, ПВН, 57-58.

Списък на думите по буква