ОБРА̀МЧВАНЕ

ОБРА̀МЧВАНЕ1, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от обрамчвам1 и от обрамчвам се.

ОБРА̀МЧВАНЕ

ОБРА̀МЧВАНЕ2, мн. ‑ия, ср. Разг. Отгл. същ. от обрамчвам2 и от обрамчавам се.

Списък на думите по буква