ОБРА̀СТВАНЕ

ОБРА̀СТВАНЕ, мн. ‑ия, ср. 1. Отгл. същ. от обраствам. Вече са намерени и такива бои, които пречат на обрастването на корабното дъно от морски водорасли и животинки. Св. Райчева, К, 73. На малкото острови, където съществува растителност, тя е по-оскъдна, отколкото в пустинята Атакама. Обрастванията с бодливи храсти, безплодни и безименни, коварно прикриват пукнатините на обгорелите скали. Н. Боев, Г, 30.

2. Обикн. мн. Натрупване на растителна маса върху нещо или някъде. По скалите, които се намират под нивото на водата, намираме обраствания от водорасли, като в най-голямо количество се среща кафявото водорасло. В. Кънева-Абаджиева, ЧМ, 13. Вместо храстови обраствания в парковете.., булевардите и в дворовете се появиха тревни и цветни площи. Вл. Помаков, ПДП (превод), 40.

Списък на думите по буква