ОБРА̀ТЕН

ОБРА̀ТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. 1. Който се движи по същия път в посока, противоположна на предишната. Вечерта играя и понякога невечерял (..) съм вземал обратния влак за София, дето на другата вечер е трябвало пак да играя. Ив. Димов, АИДЖ, 108. Заминах за Лас Вегас. Комарът помага на тъжния човек. На другия ден взех обратния самолет. Р. Балабанов, ТБК, 9. // За път, посока и под. — който води назад, който е насочен към страна, противоположна на предишната. Върна се по обратния път. Бързаше, бързаше, без да се пита къде отива. Мина край езерото, излезе на моста на реката. Ив. Хаджимарчев, ОК, 36. Направих завой, преминах през улицата на отсрещния тротоар и тръгнах в обратна посока. Сл. Трънски, Н, 93. Първо забелязах обратния ход на часовниците. Вместо към осем и десет, стрелките отиваха към осем без десет. А. Наковски, БС, 200. Обратна следа нямаше при Вървището, следователно, Единакът не се е върнал назад. Н. Попфилипов, РЛ, 99.

2. Който се различава от друг, който е напълно противоположен на друг. Авторът е бил майстор и е успял да ти внуши своя образ, а художникът не е успял. Както има и обратни случаи. Ал. Гетман и др., СБ, 76. — Може и да не се издаде... Имаш ли идея за обратен вариант? — Имам... Ще го арестуваме! Др. Асенов, ТКНП, 235. Повтарям имената в обратен ред, та последните стават първи. А. Дончев, Х, 67. От всеки от получените резултати можем да направим и обратни изводи. Матем., 1966, кн. 3, 15.

3. Опак, нелицев. На обратната страна на един портрет на войводата очевидецът Филип Смидов е отбелязал:"Уловен със 7 рани на кръста при една битка при Търново." Н. Ферманджиев, РХ, 165. Свито безмълвно в завесата, кьосето Косьо бършело сълзите си в обратната страна на плюша. Й. Попов, БНО, 107. Средната температура на различните места по повърхността на човешкото тяло е: на горната част на гърдите — 32,2 .., на обратната страна на ръката — 31,2. К, 1963, кн. 8, 36.

4. Като същ. обратен м., обратна ж., мн. обратни. Жарг. Хомосексуалист. обратното ср. Нещо, противоположно на посоченото. — Аз поведох народа в нов път, аз ще го изведа напред! — Как? — Знам аз! — По-рано казваше, че не знаеш, а сега твърдиш обратното!. Й. Вълчев, СКН, 592. По безразличието на лицето му ми се струва, че за него няма нищо чудно в това, дето не го искат и го пъдят. Може би по-странно би му се сторило обратното... Л. Александрова, ИЕЩ, 73. — Хората се задоволяват с малко. Не е нужно бог знай какво... — обади се на-после Драган. — А не. Точно обратното — прекъсна го лекарят.. — Човешкото око е ненаситно драги, дори алчно... Й. Гешев, ВТ, 112.

Обратна връзка. Спец. Въздействие на резултата от функционирането на дадена система върху характера на по-нататъшното функциониране на същата система. Тези сведения, показващи изпълнението на командата в техниката, се наричат обратна връзка. Обратната връзка е основата на всеки регулатор. К, 1963, кн. 9, 22. Обратна поща. Спец. Пощенска пратка с означение за връщането ѝ на подателя. Лично аз посъветвах пощенския да сортира писмата по азбучен ред.., а в случай на неправилен адрес да връща веднага на подателя с обратна поща. К. Калчев, СР, 30. Обратна разписка. Спец. Разписка, която се връща на подателя след получаване на писмото от адресата.

> Обратна резба. Жарг. Хомосексуалист. Обратната страна на медала. Книж. Лошата, отрицателната страна на нещо. Неприятното за туристите е обратната страна на медала: когато полето е чисто, а Витоша е покрита от стоящи или лекоподвижни мъгли. П. Делирадев, В, 260. Жена му трепереше от страх, че ето на, ще отвори уста и всичкият старателно скриван ужас на семейното щастие.. щеше да блесне с всичката си голота. Тя беше обратната страна на медала, интимната страница, която не всеки можеше да чете. Л. Стоянов, Избр. съч. III, 342.

Списък на думите по буква