ОБРАТНОПРОПОРЦИОНА̀ЛЕН

ОБРАТНОПРОПОРЦИОНА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Мат. За величина — който е свързан с друг, така че увелечението му предизвиква намалението на другия и обратно. Включваме във веригата проводник от същото вещество с дължина както в първия опит, но с два пъти по-голямо напречно сечение.. Забелязваме, че силата на тока се увеличава два пъти. Това показва, че съпротивлението се е намалило два пъти.. Следователно съпротивлението на един проводник е обратнопропорционално на напречното му сечение. Физ. VIII кл, 1965, 47. Обратнопропорционални величини.

Списък на думите по буква