ОБРАЩА̀ЕМОСТ

ОБРАЩА̀ЕМОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Финанс. Употребяване, оборот, обикн. на парични средства. Пред банковата система стоят през втората година още по-сериозни задачи.. за ускоряване обращаемостта на оборотните средства на предприятията. РД, 1949, бр. 11, 4.

Списък на думите по буква