ОБРАЩЀНИЕ

ОБРАЩЀНИЕ, мн. няма, ср. 1. Финанс. За парични средства и стоки — процес на употреба, на обмяна; оборот. Най-често била практикувана натуралната размяна на стока срещу стока. Засилването на търговията обаче наложило разпространението на паричното обращение. Ист. Х и ХI кл, 70. Признаците на икономическата криза се проявяват и в сферата на обращението: и в предприятията, и в магазините все повече се увеличават запасите от стоки, които не могат да намерят пазар. ОФ, 1950, бр. 1784, 3. Простата лихва расте съразмерно с капитала и времято на неговото обращение. Хр. Данов, ТПЧ, 265.

2. Книж. В съчет. с глаг. влизам, съм, излизам и под. и предл. в, от. Употреба. Руските нрави и руските обичаи се възприеха във всичките си проявления.. Влязоха в обращение руските песни. Ив. Вазов, Съч. ХI, 45-46. — Знаете ли — рече Йохана, — хайде да оставим вече този разговор. — Съгласен. Също като политиката. Ти полека ще изхвърлиш от обращение всички теми. Б. Райнов, ЧЪ, 139.

Списък на думите по буква