О̀БРЕД

О̀БРЕД ж. Съвкупност от действия, свързани с някакъв религиозен култ или с народен обичай; обряд. Названието Задушница е заето от литовския едновремешен обичай на празника на мъртвите.., на който.. народът се сбирал нощем на гробищата да извърши обред в чест на умрелите и за успокоение на техните мъки. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 99. Попът заприлистя требника, за да намери молитвата за венчалния обред. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 52. Поднесох кафето на табличка от бабините времена.. Обредът на поднасянето ме изпълни с блаженство. Бл. Димитрова, ПКС, 264. Богослужението на тоя ден [Въздвижение] има тая забележителна особеност, че ся въздвигва кръстът и отдава му тържествено поклонение. Приготовле‑

ние за тоя обред захваща ся после малката вечерня. З. Петров и др., ЧБ (превод), 221-222.

Списък на думите по буква