ОБРЀЖДАНЕ

ОБРЀЖДАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обреждам и от обреждам се.

Списък на думите по буква