ОБРЕМЕНЀНОСТ

ОБРЕМЕНЀНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Книж. Отвл. същ. от обременен.

Списък на думите по буква