ОБРЕМЕНЍТЕЛЕН

ОБРЕМЕНЍТЕЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Книж. Който носи, създава затруднения, грижи, неудобства, който е бреме за някого. Неуспешните войни не носят вече военна плячка.. Поради това спахиите започват масово да отбягват обременителната и свързана с риск на живота военна служба. Ив. Унджиев, ВЛ, 10. Че той е изказвал самата горчива истина, като е изтъквал и обременителната работа около дружеството.., свидетелствува красноречиво и едно писмо оттогава. М. Арнаудов, БКД, 135. Настойническият съд може да освободи настойника или попечителя от тази длъжност, когато изпълнението ѝ се явява крайно обременително за тях поради старост, болест, служебни задължения и пр. ОФ, 1949, бр. 1507, 4.

Списък на думите по буква