ОБРИСО̀ВКА

ОБРИСО̀ВКА ж. Литер. Начин, по който авторът обрисува, очертава образите на героите, събитията, пейзажа и др. в своите произведения. Обрисовката на литературния герой с типични и индивидуални черти е основно изискване при изграждане на художествения образ. Христом. VIII кл, 90. При това Йовков не е разточителен на художествени средства, когато рисува самите образи.. Същата икономичност се проявява и при обрисовката на пейзажа. Лит. ХI кл, 231.

— От рус. обрисовка.

Списък на думите по буква