ОБРЍЧАНЕ

ОБРЍЧАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Отгл. същ. от обричам и от обричам се. Обричането да изпълни всеки член основател "точно и доброволно" задълженията си към дружеството е звучало вече малко време след учредяването му като жестока ирония. М. Арнаудов, БКД, 115. Послушниците състоят главно от сирачета или от деца на много бедни родители; някои са подарени на св. Ивана, по силата на едно обричане, направено от бащите им през време на някаква беда или боледуване. Ив. Вазов, Съч. ХV, 28.

Списък на думите по буква