ОБРУ̀ЖВАНЕ

ОБРУ̀ЖВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обружвам и от обружвам се; въоръжаване, обръжаване, обръжване.

Списък на думите по буква