ОБРУЧА̀ВАНЕ

ОБРУЧА̀ВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Старин. Отгл. същ. от обручавам и от обручавам се.

Списък на думите по буква