ОБРЪ̀ГВАНЕ

ОБРЪ̀ГВАНЕ1, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от обръгвам.

ОБРЪ̀ГВАНЕ

ОБРЪ̀ГВАНЕ2, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от обръгва ми. По отпадналото му сега лице.. не се четеше нищо освен негли слабо обръгване. — Излязох уж да се пораздвижа .. дявол го зел, не излезе нищо. А. Страшимиров, СВ I, 68-69.

Списък на думите по буква