ОБРЪ̀ГНА

ОБРЪ̀ГНА. Вж. обръгвам и обръгнувам.

Списък на думите по буква