О̀БРЪКИ

О̀БРЪКИ. Само мн. Диал. Обещания, обети, вричания. — Божичко, да ме зареже!.. Да забрави думи издумани; да забрави клетви и обръки по хора и седенки? Ц. Церковски, ТЗ, 68-69.

Списък на думите по буква