ОБРЪ̀СКАМ

ОБРЪ̀СКАМ. Вж. обръсквам.

Списък на думите по буква