ОБРЪ̀СНУВАНЕ

ОБРЪ̀СНУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от обръснувам и от обръснувам се.

Списък на думите по буква