ОБРЯ̀ДНОСТ

ОБРЯ̀ДНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Остар. Книж. Обредност. Павликиените строго порицавали сяка обрядност, особено сяка разкош при богослужението. Р. Каролев, ПСп, 1871, кн. 4, 60. Ние мислиме, че даже и най-нищожният обряд при бракосъчетанията принася своя полза, нежели отсъствието на сяка една обрядност. Знан., 1875, бр. 19, 294.

Списък на думите по буква