ОБСЀГНА

ОБСЀГНА. Вж. обсягам.

Списък на думите по буква