ОБСЕДЛА̀Я

ОБСЕДЛА̀Я. Вж. обседлавам.

Списък на думите по буква