ОБСЀДНА

ОБСЀДНА. Вж. обсядам.

Списък на думите по буква