О̀БСЕК

О̀БСЕК, мн. ‑ци, м. Диал. Млада гора, израсла на мястото на изсечена гора.

— Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1976.

Списък на думите по буква